Ovärderlig

Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda! Ni är mer värda än många sparvar.

Luk 12:17

Åkte i bilen och lyssnade på ett program om att vara förälder – när barnen flyttar. En ensamstående mamma gav uttryck för en längtan som inte bara föräldrar kan uppleva, utan också andra: ”…jag vill känna mig oersättlig!”

Undertryckt låg en känsla av att egentligen bara vara en “tillfällighet”. Att plötsligt vara “historia” – mitt i livet.

Det låg ingen ”tyck synd om mig” vibration i rösten, utan ett lugnt och faktiskt konstaterande. Kvinnan – och jag tror många med henna – upplevde livet så – ibland temporärt, ibland under längre perioder.

Mitt i livet dök tanken upp: Hon hade hela tiden bara varit en ersättningsbar legokloss. Och detta är ju “sanningen”, så som som det sekulära samhället presenterar den. Människan: 

  • Är kommer ur slumpen. 
  • Är i sig själv bara en slump.
  • Återgår till sist till den slump hon kommit ifrån.

Gud säger något helt annat:

  • Varje människa är för att Jag vill hon skall vara – hela livet!
  • Varje människa fyller en unik funktion, för Mig och andra – hela livet!
  • Jag har skapat varje människas liv, till ett evigt liv!