Överflödande kärlek

Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Fil 1:9–11


Det är väl knappast för mycket “sagt” att vi ser hur Jesu ord nedan går mot sin uppfyllelse.

“…eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.” (Matt 24:12)

Redan ser vi tydligt laglösheten öka, kärleken har ännu inte ens kommit nära den nivå som Jesus talar om. För sista tidens människor kommer att leva i nästan fullkomlig kärlekslöshet. Kärlekslöst väljer människor blund för andras behov – för att samvetslöst kunna fylla sina egna.

Hur skall vi – Guds barn – motverka detta, redan i nutidens påsmygande agerande?

Vi måste ha ögonen fästade på nåden! Ständigt leva med insikten: Vi är frälsta pga av Jesu Kristus – inte pga förtjänst. När denna insikt tränger in i djupet av vårt hjärt måste det leda till en omvärdering av vårt eget jag, framför andras.

Redan när vi bara anar Gud kärlek och omsorg, tvingas vi flöda över av med Hans överflödande, smittande, kärlek.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *