Övergrepp

Det som händer nu i världen är otvetydigt rent
diktatoriskt!

Skärmdump från Aftonbladet 20.11.2021

Detta övergrepp liknar inte något annat än det övergrepp som Guds Ord – genom den uppenbarelse Johannes fick – profeterar om i Uppenbarelseboken, kapitel 13, verserna 16-18.

“Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.”

Övergreppet innebär att statliga ledare tvingar människor, att mot sin egen vilja och rätt, ta emot vaccin och pass – märke – för att kunna röra sig fritt.

De makter som gör sig skyldiga till detta övergrepp tar sig rätten att placera sig själva som gudomligt fullkomliga, över sina medmänniskors egen vilja och förmåga till självbestämmande.

Gud – som är verkligt fullkomlig – kan symboliseras av tre sjuor – 777. Den makt som upphäver sig själv till den nivån komma aldrig nå högre än till tre sexor – 666. Den makten kan hävda och förskansa sig mänsklig och världslig gudomlighet, men aldrig Guds fullkomliga, eviga och andliga makt.