Övermåttans förbannelse

Läs gärna:
Matt 13:1–9

…Och en del föll bland törnen, och törnbuskarna växte upp och förkvävde det.…

Matt 13:8


Den vers känner jag särskild sorg över. Medan vissa människors saknar trons rot, eller bara har en ytlig, har de ovan bra rot: De vet och vill! Men de har inte förståelse för övermåttans förbannelse. De låter sig kvävas.

Kvävande övermåtta kan bestå av mycket, och allt kan bli till “törne”, tom det goda.

Vi måste bestämma gränser. I detta gränsdragande måste Ordet och bönen – gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden – alltid få största rummet.