Övervinn frestelsen

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Kor 10:13


När vi tillåter frestelsen övermanna och leda oss, är det världens herre, som vi tillåter styra. Vi inte bara syndar mot Gud och Guds bud. Vi märker tankar och handlingar med en främmande guds märke.

Vad är då utvägen?

När vi faller – om vi faller – är det inte för att Gud tillåtet en frestelse som går över vår förmåga, utan vi faller för att vi tillåtit oss falla. Sanningen är många gånger, att vi tillåter oss lockas, för att få en ursäkt att falla.

Det är alltså redan inför lockelsen, vi måste omvända oss.

Vi skall handla så att den tid vi förslösar på detta, ger vi åt Ordet och bön.

Detta kan, av den icke frälste, uppfattas som självförnekelse. För dig och mig, som är troende, förstår vi dock att detta är en kamp mellan världen – köttet – och Guds Ande.

Bibel och bön är Andens segervapen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *