På er frälsning

Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.

Fil 2:12–13


När ett barn föds, är det redan ett människa! Barnet föds inte för att bli en människa, utan föds som en människa.

Därefter startar genast en process, hjärta och lungor måste fungera omedelbart – som på en människa… Allt utvecklas därefter först reflexmässigt, men senare allt mer medvetet. Barnet “arbetar” med sig själv, sin genetiska grund – som människa!

När barnet är fött arbetar det inte med att bli vad det redan är – människa – utan det arbetar med sig själv utifrån att det är en människa.

Som människa kan jag aldrig arbeta för att bli ett Guds barn, det blir jag av nåd. Men denna nåden – frälsningen – arbetar jag med mig själv och låter Gud verka i mig, till att bli det Han vill!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *