Prioritera

 Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

/Mark 10:21-22


Vad var problemet för den rike mannen, det ges en viktigt tillägg i sista meningen ovan: “…för att han ägde mycket.” Detta måste att notera och förstå. Är det omöjligt att vara rik – äga mycket – och vara frälst? Nej!

“För Gud är allt möjligt!” (Mark 10:27). Rikedom, fattigdom, att äga mycke eller lite är inget hinder i sig – men utgör en stor fara.

Rikedom – att äga mycket – utgör en frestelse. En rik måste vaka över sitt kapitals placering och avkastning. En som äger mycket måste vård det.

Stanna upp, funder på vad som ev går före Herren. Jobb, hus, bil, båt, investeringar…? Ja, tom engagemanget i din kyrkan eller ditt samfund.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *