Profeter

Holger Nilsson, på tidningen Flammor, lägger i dagarna ut några viktiga inlägg med profeter i fokus.

Jag följer med intressant dessa och rekommenderar dig att läsa dem.

Vi behöver profeter igen är första delen. I dag – månd. 14 sept – finns ytterligare två delar. Du hittar dem på tidningen flammors hemsida.


Egen kommentar och tanke

Jag är personligen övertyga om att bön om profeter är absolut rätt i tid. Profetens uppgift är bl. a. att:

  • avslöja vad som sker i det fördolda
  • avslöja sanning och varning för vad som sker i det öppna, men vars sanna, dolda innebörd och konsekvens inte blir avslöjad 
  • meddela varning från Gud inför det kommande

Detta är några av Andens profetiska uppdrag. Dessa kan via inte själva analysera oss fram till och frambära. Det är gåvor – avslöjanden – som är Andens verk.

När Anden ger dig ett profetiskt uppdrag, är det inget du “lägger till handlingarna”, i en låda bland sparade dokument. Då har du fått nåden att vara Hans tjänare på ett speciellt sätt. För detta krävs ödmjukhet – all ära till Gud – och oräddhet.

Bed om båda delarna, om du står tvekande inför Guds uppdrag.