Profetior till Norden – 2

När man talar om profetior är nog namnet Birger Claesson det namn som först kommer upp till ytan i människors medvetande. Men han är inte ensam om att ha fått vara Guds redskap avs profetior och tilltal, det har funnits och finns många fler. Den första person jag villa nämna i detta sammanhang är Anton Johansson.

Anton Johansson (del 1)

Anton Johansson föddes i Tärna socken i Västerbotten 1858. Som 17 åring vandrade han över till Norge. Där kom han att bo stora delar av sitt liv i Norska Finnmarken, på en plats som heter Lebesby –  ca 16-17 mil fågelvägen från gränsen till Ryssland. Även om han var lite av en mångsysslare, var det fisket som var hans levebröd. 

Han berätta själv att han fick sin första syn 1884, han var 26 år och hade bott i Norge i 9 år. I den synen såg han två av sina bröder omkomma. 

Vidare berättar han:

Några år senare, då jag var ringare och kyrkotjänare i Lebesby kyrka, satt jag i stilla bön, ensam nere vid dörren till kyrkan och såg några nattvardsgäster gå fram till altaret, däribland ett par äkta makar, som för första gången gick till nattvarden tillsammans. En tydlig röst sade till mig: »Anton Johansson, du skall bedja för nattvardsgästerna!» 

Jag vände mig om för att se den som talade – endast omkring 6 – 8 personer var närvarande i kyrkan, och alla var framme i närheten av altaret – men när jag vände mig åt höger, varifrån rösten kom, kände jag mig så ovärdig att se mot den talande, att jag lade handen för ansiktet och böjde mig till bön. Jag bad för nattvardsgästerna. 

Åtta dagar senare drunknade de två unga makarna som jag hade blivit uppmanad att bedja för.

Han förklarar också hur han: 

…blivit väck ur sömnen genom Andens uppmaning till bön för människor som varit i nöd…

…i anden blivit underrättad om de stora vulkanutbrotten vd S.t Pierre, Messina och San Francisco m.fl. platser och blivit uppmanad att bedja för folket…

Men Hans största, mest omfattande och mest omtalade syn – eller syner – fick han natten mellan den 13 och 14 november 1907. Jag skriver “omfattande” och “syner”, därför han att under den natt fick se flera händelser som skulle innefatta tiden fram till 1953.

I nästa del om Anton Johansson, är det just den nattens syner jag kommer att berätta om.

<– Profetior till Norden – 1 / Profetior till Norden – 3 –>