Profetior till Norden – 1

Profetior – Gud talar

Under några kommande inlägg, kommer jag att ta dig med tillbaka i tiden, till dåtida profetior avseende Sveriges framtid. Jag kommer göra det med en alvarlig nyfikenhet och öppet underliggande fråga:

Vågar vi i nu innefatta dåtidens framtid, i det vi nu betraktar som dåtid, eller tillhör dåtidens framtid ännu idag vår framtid. Dvs skall vi se på dessa äldre profetior som ett “avslutat kapitel” eller…?

De två mest kända mottagarna av dåtidens profetior var Anton Johansson och Birger Claesson, men det finns också många fler. Kanske känner du till ytterligare personer och deras drömmar, syner, profetior eller kanske drömmarna, synerna och profetiorna – utan att kunna referera till mottagare? Skicka mig då gärna ett mejl om detta. Jag söker så många pusselbitar som möjligt, för att kanske kunna, bidra med något för att ännu en gång väcka vårt lands kristenhet till förnyelse och bön som resultat av Guds tilltal.

Men innan jag börjar med den återblicken – som jag tror även kan handla om en snar framtid – vill jag lyfta fram delar av Birger Claessons slutord i hans lilla häfte: ”Nya uppenbarelser om Sveriges ödestimme”, utgivet 1952.

Mina vänner, nu skall vi inte gå och vänta på detta förskräckliga, som en gång skall komma, utan nu skall vi leva intensivare för Jesus än någonsin tidigare. Låt oss leva så, att vi kan vänta Jesus på skyarna.

Jag är tacksam till Gud, att jag kan säga: Ännu vilar nåden tung över vårt land och folk. Ännu är frälsningens portar öppna, ännu flödar Golgata källa för människorna, och där finns frälsning och frigörelse från all synd. Du behöver inte stå utanför den rika nåden. Om du säger ditt ja till Jesus, så får du ditt namn skrivet i himmelen, och du blir medborgare i den eviga staden.

Jag har aldrig läst Anton Johanssons bok, men en person läste den för mig under en bilresa i Småland. Anton Johansson säger i sin bok, att vi skall komma i krig 1953. Jag tror, att han hade en verklig uppenbarelse från Gud, och jag är övertygad om, att det är sant vad han säger i sin skrift. Men jag känner Gud och vet att han är nådig och barmhärtig. Jag är fullkomligt övertygad, att om Guds folk förstår sin sak, och går in i förbön för vår konung och hela vår överhet, vårt land och folk, då skall Gud uppskjuta denna katastrof och ställa den på framtiden. Då kanhända att det som skulle ha skett 1953 kommer senare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det.

Min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar, för att Guds folk skall vakna upp till förbön. Han uppenbarar, för att folk skall söka Jesus till frälsning. 

Må Gud hjälpa oss, ty katastrofen kan avvärjas. Jag menar inte, att den aldrig kommer, men den kan ställas på framtiden. Vem skall ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner!

Min vän, Gud är angelägen om att rädda så många som möjligt från vårt land för evigheten, och jag är övertygad om, att Herren skall låta en stor väckelse komma över vårt folk och då skall många som vi aldrig har tänkt detta om komma att böja sina knän för Jesus och bli härligt frälsta.

Må Herren hjälpa oss att fatta vår sak rätt i denna prövosamma och farofyllda tid. Då skall Guds nåd vila över den andliga verksamheten och Guds Ande utgjutas, och under och tecken och frigörelse och frälsning skall komma att uppenbaras i stor utsträckning i vårt land. Må Gud välsigna dig, min vän, som inte är frälst, att tränga dig fram till honom. Börja vandringen med Jesus. Ännu är det tid och möjligheter att ge återstoden av ditt liv åt Honom. Invig ditt liv att tjäna Jesus och sök att vinna andras och din egen själ för evigheten.

Gud skall hjälpa dig, Gud har arbete i sin vingård åt var och en. Säg nu ditt ja till Honom, medan dagen ännu varar.

Kumla 20 juni 1952
Birger Claeson 

<— Profetior till Norden – Inledning / Profetior till Norden – 2 —>