Rättfärdig av tro

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Rom 5:1


Tron på Jesus Kristus förhäver sig inte, den tron kan var liten som ett senapskorn, men den behöver inte känna oro! Den tron får vilar i Jesus Kristus och vad Han gjort.

Gläd dej, om du så bara upplever svaghet i tron, Du har rätt att uppleva frid med Gud. För du ställer ditt hopp till Jesus och det hoppet – förankrat i Jesus Kristus – är din rättfärdighet, frid, glädje och gemenskap med Gud.