Rättvisa eller avundsjuka

Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: “Vem vill ni att jag ska frige åt er: Barabbas eller Jesus som kallas Messias?” Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom.

Matt 27:15-18

_____ 

Texten ovan handlar om avund. Det var inte i botten religiös övertygelse och renlärighet, som drev “översteprästerna och den äldste” att driva igenom korsfästelsen av Jesu. 

Pilatus genomskådade detta och förstod att det var avund, Jesus vann alltför många anhängare…

Avund är synd. Rättvisa är en sak, den skall gälla. Men vi måste noga passa på oss själva, för gränsen mellan rättvisa och avund är ibland inte helt uppenbar.

Är det ur ett rent rättviseperspektiv vi betraktar vad som sker, eller är det ur ett avundsjukeperspektiv?