Reformationens beskärning är här

var och en säger: “Jag håller mig till Paulus” eller “Jag håller mig till Apollos” eller “Jag håller mig till Kefas” eller “Jag håller mig till Kristus”. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?

1 Kor 1:12-13

Den ena är en känd person, kanske med egen mission och församling och med hemvist i ett välkänt samfund. Den andra är fullkomligt okänd! Kanske kan nätet avslöja något, men det är inte säkert. Inte ens samfundstillhörighet är känd. Vem lyssnar du till?

Jag har under det sista halvåret oreflekterat lagt märke till något som Herren pekade på och gjorde mig medveten om denna morgon. Något som jag sett och upplevt, men inte tänkt på.

Herren väljer nu många okända tjänare att bruka.

Jag har haft möjlighet att lyssna till några, och tveklöst – jag ser detta nu – har dessa ”okända” varit de personer som gett mig mest! Jag vet inte säkert vad som håller på att ske, men jag upplever att Herren låter ”kändisar” kliva tillbaka och andra kliva fram. En kniv går genom tjänarskaran.

Det handlar inte om vem, som säger sig tjäna Herren, utan om vem som lyssnar in Herren, innan han/hon tjänar. Ingen får tjäna sig själv! Ingen får tjäna utifrån sitt eget namn!

Förnyelsen är här. Vi behöver förstå vikten av att låta oss beskäras? Vi behöver välja vilka vi skall lyssna till, vilka grenar som kommer bära sann frukt.

Om du har äppelträd och beskär dem på våren, kan du ta in några grenar och ställa dem i vatten, i en vas, på ditt bord. Ganska snart kan både blad och blommor spricka ut – det är mycket vackert. Men det finns en skillnad på dessa grenar och de du låter sitta kvar på stammen. De som sitter kvar bär frukt. De andra kan vara nog så vackra – en tid – sedan vissnar de och dör.

Förstår vi att lyssna och våga vara prövande. Reformationen är här – på nytt. Gud kommer för att rensa och beskära sin kyrka.