Relation med Gud

Många samarier från den staden kom till tro på Honom genom kvinnans ord, när hon vittnade. Många fler kom till tro på grund av Hans (egna) ord, och de sade till kvinnan: “Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att Han verkligen är världens Frälsare.”

ur Joh 4:39-42

Detta är en erfarenhet som miljoner människor världen över, i snart två tusen år fått göra: Skillnaden mellan att ha hört om Jesus och upplevt Honom.

Detta är skillnaden mellan religion och relation.

Religion är omhuldande av mönster, prestationer och symboler, regelverk osv. De är otvetydigt bevis för människans äkta vilja och längtan att nå Gud. Och man tror sig – genom följa religionens läror – bli ”godkänd”, då man uppfyllt de villkor religionen ställer.

Med relation förhåller de sig annorlunda. Att ha relation med Gud, innebär att ha gemenskap med Gud.

Detta får vi inte genom, utövandet av religiösa traditioner och läror, utan genom att förlita oss på vad Jesus Kristus gjort i vårt ställe: Vår religiositet räcker inte fram till Gud, endast genom Jesu når vi Fadern.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *