Relation med Gud

Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

/Resume av 2 Kor 5:17-21


Sverige var länge ett kristet land – enligt politiska beslut. Och sanningen är, att man kan tvinga ett land till religion, men aldrig ett hjärta till relation. Relation är mycket djupare.

Relation är en överenskommelse mellan parter. Den är inte ensidigt. Ofta signalerar ena parten en förfrågan, erbjudande och önskan… om relation.

Relationen med Gud är sådan – ett erbjudande till alla.

Den blir möjlig genom Hans Son, Jesus Kristus. Tron på Honom frälser till relation med Gud. Den kan aldrig ett påtvingas – nå hjärtats djup – av epitet som kristen . Relation till Gud erbjuds och måste bejakas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *