Respons – 2

Ljuset

Han sade också till dem: “Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken? Sätter man det inte på hållaren? Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli synligt.

Mar 4:21-22


Jesus talar vid flera tillfällen om “ljuset”, men låt oss inte blanda samman dem. Vi skall vara salt och ljus i världen! Men vi får också ett ljus inom oss när vi blir frälsta. Ett ljus lyser för andra, ett annat in i oss själva.

Vad är det för ljus Jesus talar om här? Vi måste se på sammanhanget.

I Mark 4:1-25 – berättelsen om såningsmannen – talar Jesus om vårt inre ljus. Här är ljuset en metafor för säden, som i sin tur är en metafor för det liv Han planterar i oss.

När vi kommer till tro placeras ett ljus inom oss. Det skall avslöja vad Herren vill synliggöra och rensa ut. Det är också i kraft av ljuset, det nya livet växer.

Vad gör vi med detta ljus som Jesus tänt? Låter vi det brinna och avslöja, eller kväver vi det – för det är besvärande?

Vi skall låte Jesus ljus leva inom oss – genomlysa det vi är och gör.


Forts. följer!

Not: Bilden av det inre ljuset hittar du också i Luk 11:33-36 och Matt 6:22-23

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *