Respons – 3

Lärjungar

Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.

Joh 8:31-32


Att bli en Jesu lärjunge, är att gå in i ett livslångt, personligt, spännande och utmanande lärande. Vi är inte och kommer inte – i detta liv – någonsin vara riktigt på samma nivå i denna skola och utveckling.

Vi skall därför vara försiktiga med att se hur “långt vi kommit” i jämförelse med andra – eller andra med oss… Att göra en sådan jämförelse är att göra en jämförelse med någon som börjat sin lärjungaskola på en annan nivå, vid annan tid och mött andra prövningar än vi själva.

Fokus för oss måste vara att: Jag får komma längre och blir mer mogen än jag var i går – när jag följer Jesus.

Ibland blir det mycket av fördömelse mellan kristna syskon. Bottnar detta i att vi missar att i ödmjukt acceptera varandras olika utgångspunkter och nivåer i lärandet? Och snarare än att tålmodigt uppmuntra varandra att ta nya steg och i vishet nöja oss där, vänder vi genast oss bort i fördömelse och intolerans, när uppmuntran avfärdas.

Respons handlar om reaktion – i första hand min egen.

Forts. följer!