Respons – 4

Herdens röst – I

För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem… Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.

Ur Joh 1-6


Idag möts vi av många röster, som uppger sig vara “den gode herden”. Deras namn kan vara yoga, mindfulness eller new age – de är ofta ganska lätta att särskilja.

Deras utövare framhåller och framhärdar ofta i att deras lära är “fri från religiös anknytning”. Men följer man upp dem, till deras ursprung, hittar man mycket av deras rötter inom mysticismen i orientaliska religioner.

Men medan dessa är lätta att avslöja – genom sina rötter – är det svårare att avslöja de herderöster som har sina rötter i vår egen gemenskap.

De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. (1 Joh 2:19)

Det är i detta avseende, när modern media i vår tid erbjuder obegränsad möjlighet till masspåverkan, ytterst viktigt att vi lär oss känna och urskilja vår gode och sanne Herdes röst.

Forts följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *