Respons – 6

Andens röst – I

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

Joh 14:26


Jag vill mena att Guds Ord generellt intar första platsen som källa i våra liva. Där talas till oss om hur vi skall ge Jesus respons på orden Han gav oss den dag vi blev frälsta.

“Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.” Matt 3:8

Men självklart är inte Gud Ord enda källan. Jesus profeterar i Joh 14:15-31 o 16:5-15, om Anden. Han är nu given och är en minst lika viktig, naturlig och självklar källa. Men medan det är svårt att inför en “läsare” förneka eller förvanska Guds Ord, är det fullt möjligt att vilseleda och manipulera vad Guds Ande säger.

Detta ger oss anledning till ett medvetet vakande över “Andens” samklang med Guds Ord. Här finns både falskhet och ockultism. Vi uppmanas därför, i 1 Joh 4:1, att pröva Anden. Finns det grund, för det som hävdas som “Andens proklamation” i Guds Ord, eller går det t.o.m. mot Ordet?

Så Gud kan tala till oss via Anden, på olika sätt. I nästa inlägg berätta jag om hur Han oftast talar till mig.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *