Respons – 8

Respons – på vad

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen

Heb 6:1


När jag fick ordet “Respons” som rubrik, var min övertygelse att den skulle handla om den praktiska fortsättning på Guds kallelse till omvändelse. Men som serien utvecklats, har den mer kommit att handla om steget före – om att först lyssna.

Jag hoppas den inspirerat dig att aktivt söka Herrens ledning – utifrån din plats och nivå. Sök vad Gud avser med ditt liv: Han har hela tiden haft en plan med dig!

Vi är olika långt komna i våra liv som frälsta – av olika personliga skäl… Men nu är det dags att gå vidare.

Kanske är detta något som Herren saknar hos mig, dig och svensk kristenhet idag? Vår tid till personligt inlyssnande av Hans vilja.

Det är dags att sluta dela in livet – inte sluta delta – i sommarkonferenser, nyårskonferenser osv – och en däremellan andefattig vardag, där Herrens stund ständigt flyttas till en kommande lucka…

Det dags att söka Herrens personliga vilja, vi finner den i stilla gemenskap med Honom. Grunden om synd och nåd känner vi. Men låt nu Anden forma oss, att passa in där Han vill.

Respons kan bara ges om man först lyssnat!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *