“Så de bär sig åt!”

Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.

1 Kor 3:3


Ibland läser vi om hur bröder och systrar ojar sig över världens barns beteende. Man menar sig inte kunna engagera sig t.ex. politiskt, då de ser hur politiska företrädare “bär sig åt”. Men hur är det då med oss själva, som Guds barn – och hur vi “bär oss åt” – hur tror vi detta uppfattas och påverkar världens barn?

Ta det bara som en tanke, som vi alla – inkl jag själv – bör ta på största allvar.

Vi kan visserligen, inför varandra, bekänna och förstå vår ofullkomlighets misstag – vi är köttet och frälsta av bara nåd! Men hur ser världen på oss – för världen är ju korset – frälsningen och nåden – en dårskap?

Vi bör alltså i detta, “Så de bär sig åt!”, finna ytterligare en anledning att på allvar tala om vår helgelse. Det gäller ju inte bara helgelsen för min skull, utan också för mitt agerande: Som ett Kristusbrev i världen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *