Sabbaten blev gjord för

Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten.

Mark 2:27


Första gången, det som kom att kallas sabbat, nämns i Bibeln, är i 1 Mos 2:1–3. Senare kommer det då beskrivna, omformas och bli ett av de tio budorden – 2 Mos 20:8.

Varför gav oss Gud detta och alla de andra?

När vi hör ordet “bud”, lägger vi ofta omedvetet till förstavelsen för-. Vi uppfattar det Gud säger som en serie av förbud: “Ni får inte…” eller som något på tvingande: “Ni måste…”

När vi läser om hur Jesus tillrättavisar fariseerna i Mark 2:23–28, ser vi en rakt motsatt avsikt med budorden. Det fariséerna tolkat och gjort till tunga förbud och tvång, har i grunden en helt annan avsikt. Det de – liksom vi – kan tycka oss uppleva som ett begränsande av vår frihet: En begränsning eller inlåsning riktad mot oss, är i stället ett skydd för oss.

Liksom en förälder sätter upp regler för sitt barn, för att skydda det, sätter Gud, genom sina bud, upp ett skydd för oss. Och liksom barnet p.g.a. oförstånd och okunskap protesterar mot att den vuxnes regler, kan vi uppleva samma oförståelse gentemot mot Guds bud.

Men buden blev gjorda för människan – och Gud vet bäst!