Säkrad mark

Min fot står på säker mark.

Ps 26:12


Vad är “säker mark” idag? Var har jag min grund? Var – på vilken mark – bygger jag mitt liv?

Raden ovan är hämtad ur en av Davids psalmer. Ordet som används för “säker” kan översättas med plan eller planad. Det betyder att den marken är stabil! Grundordet kan också innebära bearbetad. Den är inte bar en tillfällig tuva, en tillfälligt vacklande sten, något som jag själv, med nöd klamrar mig fast vid för att hämta andan inför nästa steg.

Jag ser orden “säker mark”, som ord för en plast förberedd och formad av Gud.

Vad är då denna plats – grunden för mitt livs bygge?

Det är tveklöst Jesu Kristi uppståndelses kraft. Den kraft som vältrade undan stenen, som reste upp Jesus, som bröt Satans makt för all tid!

Jag kan inte, med allt vad jag ev lyckas åstadkomma av gärningar, bygga mitt liva på dessa. Men mitt liv står på och växer ur den kraft som är Hans nåd – grundstenens säkra fäste.

Jag grundar mitt liva på den säkra mark Han utvalt och söker där bygga det, enligt Hans vilja.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *