Salt o ljus

Ni är jordens salt.
Ni är världens ljus. …man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Ur Matt 5:13–16


Vi är frälsta, för att Gud älskar oss oss och vill ha gemenskap med oss. Tänk att Gud finner sådan glädje i vår gemenskap, att Han sände sin Son för att ta vårt straff. Jesus dog för att betala det pris det kostade att köpa oss tillbaka från döden. Han dog vår död!

Men Han vill också ha alla andras gemenskap, Han betalade också priset för dem. Han dog för dem.

Därför skall vår frälsning vara ett salt och ett ljus för andra. För att de – genom våra liv – skall komma att prisa Fadern.

Att vara salt är att vara för Fadern.
Att vara ljus är att vara för Fadern.
Att vara för Fadern är att leva livet – fullt ut.

Liksom Jesu död var för våra liv, skall våra liv vara för Fadern – andra till frälsning.

Inte bara salt, inte bara ljus, men både salt och ljus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *