Samarias kalv

Jag satt idag och arbetade med en text och en rubrik och bad om ett ord till inledning. Herren gav mig ett ord jag inte kunde minnas, trotsa att jag vet att jag läst det – Hosea 8:2. Jag läste det och upplevde att jag – i stället för min text – skulle dela stycket runt versen, dvs Hos 8:1-6.

______

Sätt basunen för din mun! Som en örn kommer fienden över Herrens hus, för de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. De ropar till mig: ”Min Gud! Vi i Israel känner dig.”

Israel har förkastat det som är gott, därför ska fienden förfölja dem. De valde kungar som inte var från mig, de tillsatte furstar som jag inte erkände. Av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar till sin egen undergång: “Din kalv är förkastlig, Samaria.” Min vrede är upptänd mot dem. Hur länge ska de vara oförmögna till renhet?

______

Vilka är det Herren talar till? Det är oss, Sveriges kritenhet, som menar oss känna vår Gud, som utan bärkraftig grund, utan enbart av tradition, menar oss vara kristna. Vi lever inte som Bibeln lär!

Vi odlar och befäster tomma religiösa former, ritualer, inövat skådespel, vackra sånger. Vi väljer våra ”furstar”, men bryr oss inte om hur de hanterar vår nästa. Vi säger att: ”Gud instiftat äktenskapet”, men bryr oss inte om dess rätta mening. Vi säger att vi värnar livet, men blundar för vad aborter är.

Hoseas boks sista vers summerar:

Den som är vis förstår detta, den förståndige besinnar det, för Herrens vägar är rätta och där vandrar de rättfärdiga. Men syndarna kommer där på fall.

Hos 14:10