Samlade och nyktra

Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Pet 4:7 (Bibel 2000)


När Bibeln, översätts till svenska, blir nästan alltid grekiskans sōphroneō – i vart fall på detta ställeöversatt med ordet nyktra. Det är då lätt – särskilt om man läst orden om hedningarnas ”fester och dryckeslag” i vers 3 – att sätta ordet nyktra som motsats till effekten av förtäring av alkohol. Men jag tror vi kan vara övertygade och införstådda med att detta nyktra inte skall se som motsats till onyktra lika med druckna. Självklart skall vi ur alkoholens perspektiv var nyktra – AMEN! Men nyktra är här ett annat ord för klarsynta, medvetna och behärskade.

Nu, mer än någonsin, är slutet på tidsåldern som vi känner den när. Om vi inte förstått detta, har vi missat något ytterst viktigt, i Bibelns profetiors budskap och samklangen med nyhetsrapportering. Det tycks som om hoten gaddat sig samman och garderat sig: Om inte det här sker, så är det ändå ”kört” pga av det där… Det är ju faktiskt summan av profan medias alla apokalyptiska proklamationer.

Som Bibelläsare bör inte detta vara något överraskande. Om vi undervisats om detta, och tagit det till oss, måste vi vara medvetna om detta skall komma! Vi borde ha läst om tecknen och förstå att vi är ”nära”.

Vad Bibelordet uppmanar oss till är att förbli lugna, vaksamt medvetna och behärskade. Vi får inte låta uppgivenhet, ansvarsslöhet, panik och dylika reaktioner ”sätta klorna i oss”. De reaktionerna kan flyga genom våra tankar, men får aldrig ges tillfälle att bosätta sig där.

Vi vet, att lidande och förödelse är bestämda – men de är födslovåndor och måste komma för att något nytt skall födas fram. Och vi vet, att vi har ett gott och fantastiskt arv som väntar.

Låt oss hålla ut! Stötta, bära, glädja varandra. Detta gör vi bäst då vi själva förblir ”samlade och nyktra” i våra tankar och vårt agerande.