Samtal

11 november 2020

Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.

Kol 1:10


Samtal är dialog, inte monolog. Det kan handla om utbyte av kunskap, information, tillrättavisning, önskning, uppmuntran… Samtal är gemenskap.

Andakt, är ett samtal – mellan mig och Gud.

Andakt kan låt högtidligt och sakralt, men det samtalet är oerhört viktigt. Den gemenskapsformen behöver få en enkel, opretentiös, personliga, dagliga plats.

Den ger – över tid – alltid mer än det för stunden tycks kosta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *