Sann Gud, sann människa

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket… och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.

ur Matt 16:21 – läs gärna: Upp 20:11-15


Jesus Kristus – människa och Gud! Att tro Honom som enbart ett synligt andeväsen, är ofullständigt. Att tro Honom enbart som människa, är lika ofullständigt.

Jesus Kristus var fullt ut, en fysiskt levande människa! Men också fullt ut Gud, med liv ur oändlighetens tid. Därmed kunde döden, som ännu är en makt och ett tillstånd, inte behålla Honom.

En dag skall dock döden göras om intet och alla i dödens grepp skall “väckas”. Idag väljer vi vad vi skall väckas till.