Sann tillbedjan

Jesus svarade henne: “…det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. …det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

ur Joh 4:21-24


Ordet tillbedjan skulle kunna översättas med att hylla. Att tillbe Gud, är att upphöja Gud. Men vår dagliga bön blir också en tillbedjan, då vi böjer oss för Herren och visar vårt beroende av Honom, genom att lägga fram behov och önskningar.

För kvinnan vid Sykars brunn ovan – och för oss alla – berättar Jesus det grundläggande om tillbedjan: Det handlar inte om former! Nej, som allt i vårt förhållande till Gud, handlar det om sanning och ärlighet.

Det handlar inte om böneplatsen. Om du står i kassakön i mataffären eller om du är i någon vackert utsmyckad katedral.

Det handlar inte om ditt ordval: vardagligt, poetiskt eller högkyrkligt.

Det handlar inte om mängden ord.

Det handlar om sanning och ärlighet. Herren hör vad ditt hjärta ropar, inte vad din mun frammålar.