Sanningen är

Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus… Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

ur 2 Kor 5:18–21


Medan verkligheten är den att många människor – mer eller mindre medvetna om sin bakomliggande religiositet – söker svaren i en mängd olika teorier, finns bara en sanning.

Sökandet kan skapa positiv respons – temporärt välbefinnande, men också ett klart negativt och fortlöpande destruktivitet livsmönster.

Sökandet kan fördjupa sig i religioners tvångsmässiga handlande och i ockultism – ytterst reella, verkliga och farliga krafter. Sökandet kan också utmynna i ångestdämpande missbruk – både legalt och illegalt.

Slutet för allt detta, vare sig det ger vissa ljusglimtar eller ej, är dock i förlängningen negativt, medan sanningen är livsbejakande – för nuet och för evigheten.

Sanningen är att: Gud har försonat oss med sig själv genom Kristus!

Allt som återstår är vi skall försona oss med Gud – genom Jesu Kristi försoning. Dvs: Vi skall låta oss försonas med Gud!

Jag vet att detta kan låta för enkelt och bra, men sanningen är just sådan – “enkel och bra”!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *