Sanningen måste avslöjas

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6


Versen ovan är svaret på alla religioners sökanden. Människan är religiös, i den meningen att hon har ett grundbehov av att söka förstå livets osynliga dimension – det vi kallar “det andliga”.

Detta behov av att vilja förstå, bottnar i ett mänskligt inre vacuum. Det uppstod när människan bröt med Gud, i det Bibeln kallar “syndafallet”.

Den som initierade detta var Satan, den som upprätthåller det – genom lögnens förblindelse – är Satan. Han är lögnens fader, därför att han är kraftlös och inget annat har att tillgripa än lögn. Genom lögner, måste han få människan att bibehålla avståndet till Gud, men han har ingen faktisk makt att göra det. Avståndet mellan människa och Gud är byggt av människan själv. Det är byggt på Satans lögn – inte hans kraft. Allt han har av vapen är lögn, lögn och åter lögn och hans vägs mål är döden.

Jesus Kristi är sanning och liv – vägen till Fadern. Satan är lögn och död – vägen till helvetet. Vägarna vid sidan om Jesus Kristus – religionerna – är villfarelser, byggda på Satans lögner.

Detta är sanningen – den gör människor fria!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *