Sanningen om världens ledare

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Matt28:18

…allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

1 Kor 15:27-28

I denna tid kan det vara oerhört lätt att “stirra sig blind” på Vladimir Putin, Joe Biden, Klaus Schwab, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen och andra ledare.

“Stirra sig blind…” Har du funderat över uttrycket?

Det betyder att man fokuserar så mycket på någon eller något att man missar sanningen och verkligheten.

Sanningen och verkligheten är att alla dessa ledare – och de system de företräder – bara är hö och halm inför Gud. Dessa ledare kan agera som att de har en oantastlig position. Men inför Gud är deras makt ett intet.

Den yttersta makten är nu hos Jesus. Vi står på Jesu sida, Han står på vår. Amen & Halleluja!