Sårbarhet

Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten.

Jes 42:3, läs gärna Joh. 8:2-11


Jesus Kristus bryter inte eller krossar, Han släcker inte eller förkastar. Men Han vet att ett orent sår inte kan läkas. Därför stryker Han oss inte medhårs när vi syndar, utan pekar på våra brister, men gör det av kärlek och i kärlek.

Han förlåter och helar, två steg i frälsningens process.

För ett smutsigt sår kan inte läkas och ett läkt sår skall sedan inte rivas upp på nytt.