Satsans segrar – vägen till förlust

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: “Den mannen var verkligen Guds Son!”

Mark 15:38–39


Folkets svar på Pilatus fråga: “Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?” … “Korsfäst honom!” Matt 27:22

Hammarslagen: “…med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom.” Apg 2:23

Stenen och vakterna: “De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.” Matt 27:66

Inget skulle kunna komma att hindra Guds Son – Jesus Kristus – från att segra!

Små eller stora förluster i vår liv. Små eller stora segrar för Satan här och nu. Kan aldrig stoppa Guds segrande kamp för oss!

Satan kanske går segrande ur Corona, genom att ha tagit liv och splittrat familjer. Kanske kommer han också kunna ändra hela samhällsstrukturer – på djupet i negativ riktning, men han är slagen och besegrad.

Rösterna han lånade av människorna. Hammare och spikarna han drev in. Stenen han rullade fram graven. Allt leder bara till hans egen förlust.

Guds vilja kan han inte stoppa.