Seende ögons blindhet

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Mat 24:32-34

Vill man inte förstå att Guds Ord målar tidsskeenden och tecken, för att vi skall se när denna tidens slut närmar sig, kommer man inte heller se dem, när de sedan inträffar. Man blir som de skriftlärde på Jesus tid: Man “ser utan att se, hör utan att höra” och förförelsen drabbar utan att man förstår att det är förförelse.

Var vakna! Göm inte huvudet “som strutsen under sanden”. Ändens tid kommer inte att försvinna – den kommer.