Ser vi Fadern?

Filippus sade: “Herre, visa oss Fadern…”

Jesus svarade: “Den som har sett mig har sett Fadern. Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig.”

ur Joh 14:9-11

Rubrikens fråga måste ställas och besvaras. Vem syns oss Jesus vara, ser vi Fadern?

I bland blir Jesus enbart en lärare, en herde, ett föredöme osv. Vi tar oss friheten att diskutera och värdera det Han säger. Väga för och emot. Kanske redigera Hans ord för att passa den egna agendan.

Men Jesus är i Fadern och Fadern i Jesus och orden Jesus talar, bud och budskap Han förmedlar, är Faderns egna orda. Vi är inte tillfrågade att värdera eller ifrågasätt Faderns ord?