“Ske Din vilja!” Kallelse till bön!

Tisdagskväll, den 1 mars, sände Carmelia live på Facebook och förmedlade följande budskap. Klicka på bilden.

Min förståelse av detta – som ju inte behöver vara din – är att vi går in i en “paus” i skedena i Ukraina. Denna “paus” kan miss tolkas, så att vi slappnar av och tänker “faran är över”. Men det är som med “ebb och flod” – vattnet som drar sig tillbaka kommer igen.

Gud – som jag uppfattar det – uppmanar oss att än mer innerligt be: “Ske Din vilja!”

Det är en enorm kamp i andevälden. Det är en kamp vi inte ser med våra fysiska ögon och därför kanske vi inte alltid förstår hur vi skall be – vad vi skall be om och för. Men vi får låta bönen “ske Din vilja” ständigt vara i våra tank.

Jag vill också personligt hälsa dig att om du kan be i tungor, så gör det. Det tycks finnas ett tidsmässigt fönster, för bön, som Herren givit oss.