Skördearbetare

Läs gärna:
Matt. 9: 35–38

…Be därför skördens Herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd…

Matt 9: 38


Att be “skördens Herre”, dvs Gud, att Han sänder ut arbetare är utan tvekan en mycket viktig bönen vi skall be!

Det flesta av oss ser nog att vi lever i ändens tid: Israels bildande är det största tecknet. Skörden är – ur tidens aspekt – väldigt nära att bärgas. Vår bön, om skördearbetare, som alltid är viktig, måste intensifieras liksom vårt sökande efter Han vilja med våra liv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *