Skyldig

Vad anser ni?” De svarade: “Han förtjänar döden!”

vers 66 ur Matt 26:57-68

*

_____

Nej! Han var inte skyldig till döden, inte till något. Och när som helst, kunde han förgjort dem som i högmod grep, dömde, hånade och korsfäste Honom – men nej.

Han gick vår väg, i vårt ställe – till dess slut. Så att vi skulle kunna gå in på Hans väg, den nya vägen och enda – renade och skuldfria.

Men vi kommer inte in på den vägen utan att först passerat genom Hans helande sår. Inför den passagen måste vi själva bli små, tömda på eget, avskalade och nakna och ta emot en ny klädnad.

Låt oss inte nu på nytt solka ner den, med världens lockelser och smuts.