SKYNDA!

I dag, när jag vaknade – på årets längsta dag – påmindes jag om Bibelordet:

Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.

Joh 9:4

När jag senare på morgonen var i bön, kom ett kort och precist ord mycket klart till mig:

SKYNDA!”

Men innan jag började be, innan detta ord las i mina tankar, satt jag – som vanligt – vid köksbordet, med en kopp kaffe, Bibel, papper och penna för att läsa. Man jag han inte läsa något, för genast kom några textrader till mig som jag skrev ner och förmedlar nedan:

Jag upplever att möjligheten till evangelisation aldrig, i mänsklighetens historia, bjudit oss sådana möjligheter som nu – Amen!

Men samtidigt vet jag, att överstatliga myndigheter – typ: EU, WHO, FN m.fl. – lägger ut snaror, för att vid tillfälle hävda ”mänsklighetens försvar”, för att kunna dra åt dem. De kommer att begränsa vår möjlighet till informationsutbyte, och kan täcka in begreppet evangelisation, om evangelisationen innehåller information som går mot det av myndigheterna beslutade ”mänsklighetens bästa”.

Det är inte profetiskt, jag påminns om vad jag ser – om jag vill och vågar se det…

Syskon i Herren. Hur lång tid vi har på oss vet bara Gud, men vi har nu ett fönster som ställts vidöppet, för evangelium.

Låt oss verka så länge dagens fönster är öppet – ”SKYNDA!” – Amen!