Slumpen eller Gud

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mos 1:1


Vems är människan? Ägs hon av slumpen eller av hon Gud? Man skulle också kunna uttrycka sig så här: Är människan meningslös eller meningsfull?

Stanna upp inför denna fråga. Om människan är produkten av “slumpen”, finns inte vare sig bakomliggande avsiktlig orsak eller framför liggande mening! Vi kommer ur slumps nyckfullhet och slutar i slumpens meningslöshet. Vi är en orsakslösa och meningslösa!

Tänka att det finns de som orkar tro detta. Denna förklaring borde möta starkt motstånd i varje människa.

Var kommer våra känslor ifrån? Kärlek, vilja att förvalta, vilja att kämpa. Och var i tankens värld dyker plötsligt frågorna om döden upp?

Om döden inte är något annat än fortsättningen på en meningslös slump är det ju bara att följa med in i den meningslösa slumpens avslutning – eller är där en fortsättning? Har vi i så fall ett val?

Den frågan: “Vad händer sedan?” måste tillåtas framkalla eftertanke.

För tron på slumpen är i grunden också en livs genomsyrande tro, lika mycket tro, som tron på Gud och Jesus Kristus. Men den torn – på slumpen – är mycket svårare att tro, än att tron på Gud.