Snubbelrisk

Vik inte av åt höger eller vänster, håll din fot borta från det onda.


Ord 2:27

Gör stigarna raka för era fötter, så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Heb 12:13–14


Vägen för en kristen är Kristus! Den vägen är inte alltid populär att tala om – inte en ens bland oss kristna.

Kristus skall ju inte presenteras som en utstakad väg, utan som friheten…!

Men vad innebär frihet i Kristus?

Kristi frihet innebär inte gränslöshet, utan frihet från den förbannelse, som drabbar ett gränslöst leverne. Därmed förstår vi att ett gränslöst leverne, är ett leverne som i grunden är fel, annars hade vi ju inte behövt frihet från dess straff…

Men denna bakgrund förstår vi självklart att vi inte skall fortsätta lev gränslöst, eller än mer gränslöst, som några predikar.

Låt oss inte trassla in stigar och steg i synd, genom att ständigt flytta och tänja gränser. Låt oss fokusera oss på vägen och göra vår stig rak. Helgelse är en process, en transformering, som för oss vidare på Guds väg – bort från världens krokiga och villande stigar.