Som en dag

Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.

Ps 90:1, läs gärna Matt: 18:1-5

_____

Det sägs att många av världens rikaste bygger skyddsrum för miljarder. Skydd för sin överlevnad inför en kommande katastrof. Men till vad har de då tänk sig stiga ut ur dessa…

Vi är kroppsligen gräs – liksom Bill Gates, Mark Zuckerberg, Georg Soros. De var av samma slag, Rockefeller, Carnegie, Ford…

Det vi är – här och nu – som en av solens dagliga vandringar över himlavalvet. Det vi skall bli är något annat, med annat tidsperspektiv! Är vi beredda?