Språkrör

Läs gärna:
Jona 3:1–10

…För andra gången kom Herrens ord till Jona: »Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.«…

Jona 3:1–2


Vågar vi – jag och du – vara språkrör?

Att deklarera Guds nåd är ofta enkelt och välkommet. Det kräver inte så stort mod. Det accepteras och behövs och är ju evangeliums kärna!

Men Guds språkrör får inte böja sig för vindarna. När Gud talar får Hans språkrör inte vilseleda, genom att tillrätta lägga eller undanhålla vad Han sagt.

Jesus hymlade inte! Han pekade på det som behövde pekas på: Sanningen och nåden. Dessa går hand i hand.