Starka med Herren

Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka!
…bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

1 Kor 16:13 & Ef 6:13

Dessa ord upplever jag måste få bli mer och mer centrala i allas våra liv: Vi blir starka, när vi är och förblir i Honom.

Om vi vore tyngdlyftare och ville bli starkare, skull det då fungera om vi köpte oss hantlar, skivstänger och annan muskelstärkande träningsutrustning och sedan lät dem ligga till “en annan dag” – ständigt “en annan dag?”

Självklart inte!

“I morgon…”, är den farligaste tanke vi kan tänka, avs vår gemenskap med Herre. Vi blir inte starka i Herren med en dammig bibel i vår bokhylla och ett oräkneligt antal framskjutna planer på omprioritering av vår tid.

Börja nu, gärna med små steg, men börjar.