Sten på sten

När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”

Matt 24:1-2


Ser du symboliken – bortom det profetiska? Det handlar om tidsålder, lag och nåd.

När Jesus dör och uppstår infaller en helt ny tidsålder. Från den tiden ,till den stund då Han kommer åter, har vi människor fått – och får – leva i, nådens tidsålder.

I min tanke, är det som om templet är lagen – som rivs ned. Sten lämnas inte på sten. Men sten förgås inte, den finns där – om än inte som brukbar grund. Lagens ord blir inte mitt livs bygge.

Stenen ligger där alltså. Lagen är inte upplöst, den är fastslagen och utgör en tydlig påminnelse som bekräftar: Endast nådens väg leder – till Fadern.