Strid och splittring

Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” 

Mark 10:2

”I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. 

Jud 1:18-20

Vad är det som intensifierats allt mer, sedan 80-talet och framåt? Det är snärjandet och splittrandet! Satans strategi, att speciellt inför Jesu uppryckande av bruden, dränera henne på den olja, som klart skall lysa upp hennes väg, i den sista förvillande tiden.

Hur lyckas han med detta?

Han gör det genom urvattnad, krypande, inställsam och honungssötad teologi – fylld av tomma ord.

Han gör det vidare genom att locka oss att tro att vårt personliga bibelstudium och vår stund för bön – vår personliga andakt – är något vi kan skjuta upp, välja bort och göra till något sekundärt: ”Om vi hinner och orkar?”

När vårt andliga ledarskap inte vågar predika fullheten av Guds Ord. När vi själva inte  längre ”äter” Ordet, lika naturligt som vårt daglig bröd. Då förlorar vi förmågan att avslöja Satans snärjande och känsloladdade lögner. Vi öppnar oss för strider som har ett enda djävulskt mål: Att uppta vår tid, förblinda oss inför vad som händer och för vad som är vår uppgift, och som splittrar och fullkomligt dränerar oss. 

Låt inget ta ifrån dig din stund med Herren! 

Strid och splittring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen