Surdegsvarning – 1

Surdegens verkan

“Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg.”

vers 11, ur Matt 16:5-12


Att punkta upp en syndakatalog idag, är inte något som faller i god jord. Begreppet, som förmodligen kom ur icke troendes och guds barnbarns munnar, är oftast negativt och hånfullt laddat.

DU FÅR INTE: punkt, punkt, punkt…

Syndakatalog är idag ett nästan helt utdött begrepp, men ändå. Vi behöver vi kanske idag – pga olika mediakanalers möjligheter till genomslags och smygande påverkan – än mer en annan form av “katalog”, en surdegsvarning. 

Surdeg är en ytterst liten degbit, som blandas in i ett större degstycke. Det lilla degstycket är explosivt kraftfullt – genomsyrande. Det tränger in i varje stycke av den större degen och sätter sina synliga spår i jäsningsprocessen.

Självklart kan vi skapa positiva liknelser av surdegen och det kristna livet. Jesus liknar surdegen vid himmelriket och himmelrikets kraft som förändrar till sann och levande Guds gemenskap. Men, som i stycket ovan, liknar Han det också vid dess motsats – en kraft och krafter som bygger mur mot denna gemenskap.

Nästa del