Surdegsvarning – 2

Utöver gränserna

Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud.

vers 9, ur 2 Joh vers 7-11


Hur kan en andlig bedragare agera – som ex Antikrist kommer att göra – för att få gillande tillrop och “tumme upp”, i medias omröstningar? 

Jo, han förkunnar, och Antikrist kommer att förkunna, en lära som går utöver  – går vidare utifrån, överskrider – Jesu lära. Att gå utöver (Sv. Folkbibeln 98) betyder inte att man uppenbart gå emot – i detta fall Jesu lära – utan att pekar på den, starta vid den, men sedan tänjer på dess gränser, eller tom raderar dem.

I Jesu lära ingår obestridbara ord som: “Gå, och synda nu inte mer!”, Matt 8:11. Men hos de som lär ut en lära, som går utöver vad Jesus säger, ingår inte denna mening, men jämväl meningen före denna: “Inte heller jag dömer dig.” – samma vers.

Därmed har man sprängt gränsen, för Jesus lära, och gjort det i “ljuset” av vad Han lärt. Genom att undanhålla väsentliga delar, lyckas man med konststycket att gå utöver Jesu lära, men behålla skenet av att det är just Hans lära man förkunnar.

Denna form av lärande är ytterst effektivt fientligt, då den inte är uppenbart fientligt, utan snarare tveklöst kan upplevas tilltalande.

Forts. följer senare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *