SVERIGE ÄR I KRIG – INBÖRDESKRIG!

Under flera dagar har polisen kämpat mot ett militant kriminellt övertagande av landet: VAR ÄR POLITIKERNA?

Råttor sägs vara de som först överger ett sjunkande skepp. Är det råttor vi har som ledare för vårt land? Då bör de omgående entledigas från förtroendet att styra Sverige.

Det krig som nu pågår borde ena Sverige, att stötta vår polis! Men Sveriges politiska makthavare gör inget… inget, för att hjälpa till med detta. Vad hjälper det att svamla om “förtroende för polisen”. Jo, det hjälper svenska folket att inse vilka ynkryggar regeringen består av. 

När Sverige och svenska folket behöver er, flyr ni politiker uppenbarligen undan till påskägg och smörgåsbord och firande, medan andra – de ni fått förtroende att tjäna – lämnas där hän. Måltavlor för stenkastning och brandfacklor.

Ni politiker är tjänare – försök att förstå det! Er frånvaro, inför era uppgifter, är skrämmande. Ni förråder de människor som genom val visat förtroende för er. 

SKÄMS PÅ ER, Sveriges regering! Inse att ni misslyckats. Sverige är i krig, men krigets energi ligger hos era, i sedan gammalt fattade beslut och er nuvarande akuta brister på beslut.

Vi som fött er, med våra slitsamt hopsamlade skattemedel, ser oss nu totalt svikna av er. Ta nu konsekvensen av ert handlande och brister på akut handlingsförmåga och avgå!

Sjukvården klarar inte kriser!

Polisen klarar inte kriser!

Militären…?

Sverige behöver en regering, för Sverige – vi har ingen!

Denna förnyelse klarar inte Sverige utan att återvända till  Gud! Politik utan Gud fungerar inte, det är nu bevisat – svenska folket borde inse det!